CZY NASZE CIAŁO MOŻE MÓWIĆ?

Dnia 12 kwietnia 2016r. w naszym przedszkolu odbył się koncert muzyczny pt. „Czy nasze ciało może mówić?”. Program przybliżył naszym Elfikom sztukę mimu, zorganizowane zostały krótkie warsztaty , w których nasi gości pokazali jak niezwykle komunikatywny może być język ciała. Aktor mim świadomie rezygnując ze słów ukazuje widzom wszystko co trudno jest wyrazić słowami , co charakteryzuje człowieka – jego wewnętrzny i zewnętrzny świat. Dziękujemy za fascynujące zajęcia, dzieci były zachwycone.