Realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom…” – maj