Spotkanie z żołnierzem

21 listopada odbyło się spotkanie z żołnierzem dla wszystkich grup przedszkolnych. Elfiki dowiedziały się ciekawych informacji o tym zawodzie i także jaką rolę odgrywa w naszym społeczeństwie.