Spotkanie z żołnierzem

13 listopada odbyło się spotkanie z żołnierzem. Została przybliżona tematyka tego zawodu naszym elfikom.