Spotkanie z pisarką Panią Anną Paczuską

4 lutego odbyło się spotkanie z pisarką Panią Anną Paczuską, która pisze bajki dla dzieci.