Rekrutacja

Rekrutacja 
do Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” 
na rok przedszkolny
2021/2022

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Zarządzenie nr 1 – 2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie nr 2 – 2021 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021-2022

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Wszelkie dodatkowe informacje o rekrutacji dotyczące pozostałych publicznych przedszkoli są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki w zakładce oświata.

Zapisz

Zapisz