Rekrutacja

Rekrutacja 
do Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” 
na rok przedszkolny
2022/2023

 

Po wywieszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.

KOLEJNYM krokiem rodziców dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola na stronie formico ORAZ odpisanie stosownego oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” w roku szkolnym 2022/2023.
Stosowne oświadczenie (dostępne w sekretariacie przedszkola) należy złożyć w dniach 05.04- 08.04 godz. 15.00 w sekretariacie naszego przedszkola.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja  odbywać  się będzie  w terminie od 14 marca do 25 marca 2022 r. w systemie elektronicznym.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców nastąpi 14 marca od godz. 13:00.

Strona internetowa do logowania dla rodziców: www.zabki.formico.pl

Ważne! Przeglądarki obsługujące stronę: Chrome, FireFox.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego pod wskazanym wyżej adresem, wprowadzić  dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie  do przedszkola.

Zarejestrowany wniosek wraz z oświadczeniami należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów ustawowych i dodatkowych.

 

Godziny przyjmowania wniosków w sekretariacie przedszkola:

Poniedziałek, wtorek, środa w godzinach  12:00 – 15:00

Czwartek w godzinach 13.00 – 16.00

Piątek w godzinach 7.00 – 10.00

 

Podczas składania wniosku wymagane jest przedstawienie do wglądu:

  • odpis aktu urodzenia dziecka /w przypadku wielodzietności – wszystkich dzieci/.
  • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT
  • zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców
  • i inne potrzebne załączniki w zależności od zaznaczonych kryteriów.

Informujemy, że:

  1. Będą przyjmowane tylko i wyłącznie kompletne wnioski.
  2. Wprowadzone dane do systemu podlegają wnikliwej weryfikacji przez członków Komisji Rekrutacyjnej  podczas składania  wniosku wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.
  3. W celu uniknięcia kolejek prosimy o sukcesywne składanie wniosków w dniach od 14.03.2022r. – 25.03.2022r.
  4. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

Inne ważne informacje dotyczące rekrutacji 2022-2023:

REKRUTACJA 2022-2023

Zarządzenie nr 1

Zarządzenie nr 2

Pismo do zarządzeń 1 i 2

Wzory oświadczeń:

Oświadczenia – O dochodach

Oświadczenia – Uczęszczanie do żłobka

Oświadczenie – Rodzeństwo w placówce

Oświadczenie – 8 godzin +3 posiłki

Oświadczenia – Zatrudnienie rodziców

Oświadczenia – O samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenia – Rodzina Wielodzietna

 

 

 

Zapisz

Zapisz