Rekrutacja

Rekrutacja 
do Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” 
na rok przedszkolny 2020/2021

Poniżej zamieszczamy listy kandydatów
PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH
do Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”.

KANDYDACI PRZYJĘCI – 2014

KANDYDACI PRZYJĘCI – 2015

KANDYDACI PRZYJĘCI – 2016

KANDYDACI PRZYJĘCI – 2017

KANDYDACI NIEPRZYJĘCI – 2014

KANDYDACI NIEPRZYJĘCI – 2015

KANDYDACI NIEPRZYJĘCI – 2016

KANDYDACI NIEPRZYJĘCI – 2017

Spotkanie organizacyjne z rodzicami kandydatów przyjętych zostanie zaplanowane w późniejszym terminie, najprawdopodobniej odbędzie się pod koniec sierpnia. Prosimy o obserwowanie informacji na stronie internetowej i Facebooku przedszkola.

 

 

1111

rekrutacja

        111

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Zarządzenie nr 1/ 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie nr 2 /2020 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2012

Wszelkie dodatkowe informacje o rekrutacji dotyczące pozostałych publicznych przedszkoli są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki w zakładce oświata.

Zapisz

Zapisz