Rekrutacja

Rekrutacja 
do Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów” 
na rok przedszkolny 2019/2020

Rekrutacja  odbywać  się będzie  w terminie od 11 marca do 22 marca 2019 r. w systemie elektronicznym.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców nastąpi 11 marca od godz. 13:00.

Strona internetowa do logowania dla rodziców: www.zabki.formico.pl

Ważne! Przeglądarki obsługujące stronę: Chrome, FireFox.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego pod wskazanym wyżej adresem, wprowadzić  dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie  do przedszkola.

Zarejestrowany wniosek wraz z oświadczeniami należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów ustawowych i dodatkowych. 

Godziny przyjmowania wniosków w sekretariacie przedszkola: 

Poniedziałek, środa, czwartek w godzinach  8:00 – 16:00

Wtorek, piątek w godzinach 9.00 – 17.00

Podczas składania wniosku wymagane jest przedstawienie do wglądu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka /w przypadku wielodzietności – wszystkich dzieci/.
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT lub zgłoszenia ZAP-3 za rok 2018
 • zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców lub zaświadczenie potwierdzające naukę rodzica w trybie dziennym lub aktualny wydruk ze str. CEIDG, KRS lub KRUS.

Informujemy, że:

 1. Będą przyjmowane tylko i wyłącznie kompletne wnioski.
 2. Wprowadzone dane do systemu podlegają wnikliwej weryfikacji przez  członków Komisji Rekrutacyjnej  podczas składania  wniosku wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.
 3. W celu uniknięcia kolejek prosimy o sukcesywne składanie wniosków w dniach
  od 11.03.2019r. – 22.03.2019r.
 4. Ze względu na zamknięcie systemu rekrutacyjnego w dniu 22 marca 2019r. o godz.16:00,
  ostatni wniosek w tym dniu będzie przyjęty i poddany weryfikacji  o godz. 15:45.
 5. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Informacja Urzędu Miasta- Rekrutacja 2019-2020

Rekrutacja 2019-2010- Zarządzenie 1

Rekrutacja 2019-2020 – Zarządzenie 2

Rekrutacja Urząd Miasta – Informacje

Zapisz

Zapisz