Rekrutacja

r

Rekrutacja
do Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”
na rok przedszkolny 2018/2019

           

Rekrutacja  odbywać  się będzie  w terminie od 19 marca do 6 kwietnia 2018 r. w systemie elektronicznym.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców nastąpi 19 marca od godz. 13:00.

Strona internetowa do logowania dla rodziców: www.zabki.formico.pl

Ważne! Przeglądarki obsługujące stronę: Chrome, FireFox.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zalogować sie do systemu rekrutacyjnego pod wskazanym wyżej adresem, wprowadzić  dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie  do przedszkola.

Zarejestrowany wniosek wraz z oświadczeniami należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów ustawowych i dodatkowych. 

Godziny przyjmowania wniosków w sekretariacie: 

Poniedziałek:  8:00 – 16:00 

Wtorek:  8:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 16:00

Czwartek : 8:00 – 16:00

Piątek: 8:00 – 16:00

Podczas składania wniosku wymagane jest przedstawienie do wglądu odpisów aktów urodzenia dzieci.

Informujemy, że:

  1. Będą przyjmowane tylko i wyłącznie kompletne wnioski.
  2. Wprowadzone dane do systemu podlegają wnikliwej weryfikacji przez  członków Komisji Rekrutacyjnej  podczas składania  wniosku wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.
  3. W celu uniknięcia kolejek prosimy o sukcesywne składanie wniosków w dniach
    od 19.03.2018r. – 6.04.2018r.
  4. Ze względu na zamknięcie systemu rekrutacyjnego w dniu 6 kwietnia 2018r. o godz. 16:00,
    ostatni wniosek w tym dniu będzie przyjęty i poddany weryfikacji  o godz. 15:45.
  5. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

 

Rekrutacja 2018-2019

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Rekrutacja 2018-2019- Zarządzenie nr 1

Rekrutacja 2018-2019 – Zarządzenie nr 2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz