RODO

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

 

1.     Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna tutaj.

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Publiczne Przedszkole Przystań Elfów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiosennej 7/51, 05-091 Ząbki.

Zbieramy następujące dane osobowe:

Obligatoryjne:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • numer PESEL(dziecko) dowodu osobistego lub paszportu(rodziców/opiekunów prawnych;
 • informacje o zdrowiu dziecka (ważne przebyte choroby, alergie);
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
 • wizerunek (monitoring);
 • numery telefonów rodziców;
 • data i miejsce urodzenia dziecka;
 • dane zawarte w Opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • prace twórcze dzieci;
 • adres IP, dane z portali społecznościowych.

 

Nieobligatoryjne:

 • wizerunek (zdjęcia);
 • poglądy religijne;

 

2.     Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

 

 • proces rekrutacyjny dziecka do przedszkola – zawarcie umów;
 • realizacja zadań oświatowych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w placówce;
 • umożliwienie dziecku korzystania z pełnej oferty naszego przedszkola;
 • realizacja działań promocyjnych placówki.

3.     Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Publicznym Przedszkolu Przystań Elfów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiosennej 7/51, 05-091 Ząbki, w placówce Firmy przy ul. Księdza Kuleszy 24, 05-091 Ząbki, znajdującym się w Polsce. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Publicznym Przedszkolu Przystań Elfów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiosennej 7/51, 05-091 Ząbki, w placówce Firmy przy ul. Księdza Kuleszy 24, 05-091 Ząbki, znajdującym się w Polsce.

Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

 

4.     Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się tutaj

 

5.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Wniosek

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Prezesem Zarządu, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@przedszkole-przystanelfów.pl lub list na adres ul. Księdza Kuleszy 24, 05-091 Ząbki. Nasz Prezes Zarządu rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.