Aktualności

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja  odbywać  się będzie  w terminie od 13 marca do 24 marca 2023 r. w systemie elektronicznym.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców nastąpi 13 marca od godz. 13:00.

Strona internetowa do logowania dla rodziców: www.zabki.formico.pl

Ważne! Przeglądarki obsługujące stronę: Chrome, FireFox.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego pod wskazanym wyżej adresem, wprowadzić  dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie  do przedszkola.

Zarejestrowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane kryteria należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów ustawowych i dodatkowych.

 

Godziny przyjmowania wniosków w sekretariacie przedszkola:

Poniedziałek, wtorek, środa w godzinach  12:00 – 15:00

Czwartek w godzinach 13.00 – 16.00

Piątek w godzinach 7.00 – 10.00

 

 

Podczas składania wniosku wymagane jest przedstawienie do wglądu:

  • odpis aktu urodzenia dziecka /w przypadku wielodzietności – wszystkich dzieci/.
  • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT
  • zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców
  • i inne potrzebne załączniki w zależności od zaznaczonych kryteriów.

Informujemy, że:

  1. Będą przyjmowane tylko i wyłącznie kompletne wnioski.
  2. Wprowadzone dane do systemu podlegają wnikliwej weryfikacji przez  członków Komisji Rekrutacyjnej  podczas składania  wniosku wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.
  3. W celu uniknięcia kolejek prosimy o sukcesywne składanie wniosków w dniach
    od 14.03.2022r. – 25.03.2022r.
  4. Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

 

 

Bez tytułu

październik

wrzesień