Szkolenie

21 listopada odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie prowadzonego w przedszkolu programu „Spójrz inaczej”. Przygotowała je p. Katarzyna Karcz, która prowadzi takie zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w starszych grupach. Spotkanie miało na celu przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb dzieci, postrzegania ich, rozmów o emocjach i rozwiązywania konfliktów. Nauczycielki miały okazję porozmawiać na temat kształtowania „naszych” dzieci, możliwości ich rozwoju, tworzenia odwagi, budowania sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Szkolenie było zachętą do refleksji nad pracą z dziećmi.