Kadra

mgr Rosłon Żaneta
Dyrektor Przedszkola „Przystań Elfów”

Ukończyła Studia I i II stopnia w WSP ZNP na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku marketing i zarządzanie oświatą . Rozwój dzieci to jej pasja, dlatego często uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. Ważniejsze to: Rola adaptacji, a ułatwienie startu rodzicom i dzieciom, Praktyczne wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Nauczanie wielozmysłowe podstawą procesu indywidualizacji kształcenia, Gry edukacyjne stymulujące rozwijanie umiejętności matematycznych, Gry edukacyjne stymulujące umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym , Wpływ zajęć arteterapeutycznych w zakresie sztuk plastycznych na rozwój psychoruchowy u dzieci w wieku przedszkolnym, Ruch i muzyka dla malucha i starszego zucha. Jest osobą opiekuńczą, odpowiedzialną i otwartą, dzięki czemu stara się nawiązać jak najlepszą współpracę z rodzicami, a dzieci nie tylko ją szanują ale i kochają. Próbuje stworzyć takie warunki pracy, aby każde z jej wychowanków mogło poczuć się w przedszkolu kochane, bezpieczne i radosne.

Grupa dzieci 2,5 – letnich „Mgiełki”

Magdalena Poczmańska
wychowawca grupy

Anna Gajak
asystentka

Grupa dzieci 3- letnich „Prymulki”

Karolina Wyszyńska
wychowawca grupy

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz studia magisterskie na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowkiej- Curie). Jest również nauczycielem kontraktowym.
Praca z dziećmi jest dla Niej ogromną satysfakcją i spełnieniem. Pozwala czerpać radość z drobnych sukcesów przedszkolaków, uczy cierpliwości, rozwija kreatywność i wyobraźnię. A wszystkie pomysły stara się realizować w każdej wolnej chwili, razem z dziećmi 😉

 

Katarzyna Wróbel
asystent nauczyciela

Paulina Maksymiec-Bierut
nauczyciel wspomagający

Grupa dzieci 3-4 – letnich „Świetliste Elfy”

Niewiarowska Natalia
wychowawca grupy

Ukończyła studia I i II stopnia w Szkole Wyższej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku pedagogika o specjalizacji wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Z nauczania czerpie radość i satysfakcję – szczególnie lubi pracę z dziećmi, ponieważ są one szczere, spontaniczne i kreatywne.

Emilia Miszczuk
asystentka

Grupa dzieci 4-letnich „Iskierki”

Iza Pawłowska
wychowawca grupy

Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, na kierunku „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”. Chętnie zdobywa nową wiedzę, ukończyłam kilka szkoleń m.in.. „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , „Terapia ręki”, „Wykrywanie zaburzeń integracji sensorycznej” „Trener Umiejętności Społecznych i Poznawczych”. Pracowała również 3 lata w żłobku zajmując się najmłodszymi pociechami, umilając im czas spędzany poza domem, organizując, różnorodne zabawy i animacje. Jest osobą energiczną, otwartą i pełną zapału. Praca z dziećmi to dla niej wyzwanie i niekończące się źródło radości i satysfakcji. Bardzo wysoko ceni sobie relacje z rodzicami, które stara się budować i rozwijać poprzez codzienną rozmowę. Jej mottem życiowym są słowa Jana Pawła II ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Klaudia Andrzejczuk
asystentka

Grupa dzieci 5-letnich „Dzwoneczki”

Żaneta Rosłon
wychowawca grupy

Ukończyła Studia I i II stopnia w WSP ZNP na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku marketing i zarządzanie oświatą . Rozwój dzieci to jej pasja, dlatego często uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. Ważniejsze to: Rola adaptacji, a ułatwienie startu rodzicom i dzieciom, Praktyczne wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Nauczanie wielozmysłowe podstawą procesu indywidualizacji kształcenia, Gry edukacyjne stymulujące rozwijanie umiejętności matematycznych, Gry edukacyjne stymulujące umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym , Wpływ zajęć arteterapeutycznych w zakresie sztuk plastycznych na rozwój psychoruchowy u dzieci w wieku przedszkolnym, Ruch i muzyka dla malucha i starszego zucha. Jest osobą opiekuńczą, odpowiedzialną i otwartą, dzięki czemu stara się nawiązać jak najlepszą współpracę z rodzicami, a dzieci nie tylko ją szanują ale i kochają. Próbuje stworzyć takie warunki pracy, aby każde z jej wychowanków mogło poczuć się w przedszkolu kochane, bezpieczne i radosne.

Magdalena Niewiadomska
wychowawca grupy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uczelni Warszawskiej oraz studia licencjackie  na Wydziale Nauk Medycznych o kierunku Zdrowie Publiczne – Promocja Zdrowia. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, dlatego prezentowana przez nią postawa ma korzystny wpływ na rozwój prawidłowych relacji z dziećmi. Każdego dnia wita wszystkie dzieci z uśmiechem.

Dominika Karamuz
nauczyciel wspomagający

Ukończyła studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek pedagogika terapeutyczno – lecznicza, pedagogika wczesnoszkolna. Obecnie rozpoczęła naukę na APS na studiach magisterskich, kierunek edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest osobą pogodną i zaangażowaną w swoją pracę. Czas spędzony z dziećmi oraz możliwości uczestniczenia w ich rozwoju daje jej dużą satysfakcję.

 

Grupa dzieci 6-letnich „Księżycowe Elfy”

Aneta Zimoń
wychowawca grupy

Ukończyła studia I i II stopnia na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Chętnie uczestniczy w kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje. Ukończyła następujące kursy: „Kompetentni w obszarze społecznym”, „nowoczesne technologie w pracy nauczyciela”, „Materiały dydaktyczne i pomocne naukowe w pracy nauczyciela”, „Trening umiejętności wychowawczych”, kurs „Animator czasu wolnego”. W pracy z dziećmi zwraca uwagę na indywidualne potrzeby każdego z wychowanków oraz tworzenie radosnej, ciepłej i bezpiecznej atmosfer edukacji i zabawy. Jest osobą zaangażowaną, opiekuńczą, pełną ciepła i empatii a praca z dziećmi sprawia jej wielką radość i satysfakcje.

Urszula Padamczyk
asystentka

Ukończyła studium o kierunku opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej w Warszawie, oraz szkołę o kierunku Asystent nauczyciela   przedszkola. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała wcześniej w przedszkolu i klubie malucha. Uwielbia swoje pociechy, jest bardzo zaangażowana w ich rozwój i z poświęceniem wykonuje swoje obowiązki. Od ”małego” praca dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Jest osobą spokojna,  skromna i cierpliwą, a dzieci uwielbiają ją za ciepło, którym otacza swoich podopiecznych. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas  na świeżym powietrzu podróżując rowerem.

Karcz Katarzyna
nauczyciel zajęć sportowo – rekreacyjnych, programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”

Jest magistrem wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracuje w szkole podstawowej od 20 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć „Spójrz inaczej”, kursy z pedagogiki zabawy i organizacji dużych imprez, oraz pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z zespołem Aspergera. Interesuje się integracją sensoryczną i wspomaganiem rozwoju dzieci. Uważa, że dzieci potrzebują wzoru, a nie krytyki. Ważne jest dla niej bezpieczeństwo, ponieważ sama posiada czworo dzieci i wie, że są one największym skarbem rodziców. Jest otwarta, łatwo nawiązuje kontakty, lubi pływać i podróżować.

Agnieszka Adamczyk-Musiał
pedagog specjalny, psycholog dziecięcy, logopeda


Absolwentka psychologii, pedagogiki specjalnej oraz logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas współpracy z placówkami psychologicznymi oraz podczas stażu w ośrodku wspomagania rodziny i ośrodku interwencji kryzysowej, gdzie pracowała z trudną młodzieżą i ich rodzinami.
Ukończyła warsztaty z terapii zajęciowej, oraz warsztaty terapii ręki. Trener umiejętności społecznych i poznawczych. Pracowała jako pedagog szkolny w ośrodku dla dzieci słabowidzących w Warszawie. Obecnie współpracuje z kilkunastoma przedszkolami i ośrodkami jako psycholog i logopeda. Prowadzi terapie indywidualne dla dzieci i młodzieży, warsztaty treningu umiejętności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym na terenie przedszkoli i szkół. Prowadzi zajęcia grupowe dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Współpracuje z dziećmi z orzeczeniami (Autyzm, Asperger, ADHD) oraz z dziećmi z rodzin niepełnych – specjalizuje się w zajęciach z dziećmi rodziców po rozwodzie. Ukończony kurs wsparcia dla dzieci i dorosłych z rodzin w kryzysie.

Goławski Krzysztof
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Adrianna Włostowska
nauczyciel rytmiki

Wołyniec Ewelina
nauczyciel języka angielskiego