Kadra

mgr Rosłon Żaneta
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”
(Rok szkolny 2018-2019 – urlop macierzyński)

Ukończyła Studia I i II stopnia w WSP ZNP na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku marketing i zarządzanie oświatą . Rozwój dzieci to jej pasja, dlatego często uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. Ważniejsze to: Rola adaptacji, a ułatwienie startu rodzicom i dzieciom, Praktyczne wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Nauczanie wielozmysłowe podstawą procesu indywidualizacji kształcenia, Gry edukacyjne stymulujące rozwijanie umiejętności matematycznych, Gry edukacyjne stymulujące umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym, Wpływ zajęć arteterapeutycznych w zakresie sztuk plastycznych na rozwój psychoruchowy u dzieci w wieku przedszkolnym, Ruch i muzyka dla malucha i starszego zucha. Jest osobą opiekuńczą, odpowiedzialną i otwartą, dzięki czemu stara się nawiązać jak najlepszą współpracę z rodzicami, a dzieci nie tylko ją szanują ale i kochają. Próbuje stworzyć takie warunki pracy, aby każde z jej wychowanków mogło poczuć się w przedszkolu kochane, bezpieczne i radosne.

mgr Katarzyna Karcz
Pełniąca Obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”
(Rok szkolny 2018-2019)

Grupa dzieci 3-letnich „Dzwoneczki”

Magdalena Niewiadomska
wychowawca grupy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uczelni Warszawskiej oraz studia licencjackie  na Wydziale Nauk Medycznych o kierunku Zdrowie Publiczne – Promocja Zdrowia. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, dlatego prezentowana przez nią postawa ma korzystny wpływ na rozwój prawidłowych relacji z dziećmi. Każdego dnia wita wszystkie dzieci z uśmiechem.

Natalia Choromańska
asystentka nauczyciela

Obecnie studentka trzeciego roku Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kierunek jaki obrała to pedagogika specjalna ze specjalizacją surdopedagogiki wczesnoszkolnej. Praktyki odbyła w przedszkolach i szkołach publicznych oraz specjalnych. Dały jej możliwość, by w świadomy sposób bawić i uczyć dzieci. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobywała nie tylko w trakcie studiów, ale również pracowała w żłobku. Praca z dziećmi daje jej nie tylko wiele radości ale również satysfakcje.

Justyna Piwowarska
asystentka nauczyciela

Aktualnie studentka trzeciego roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Pracowała wcześniej w żłobku oraz była opiekunką do dzieci. Jest osobą pogodną i zaangażowaną w swoją prace. Posiada umiejętność organizowania pracy dydaktycznej i różnych form aktywności przedszkolaków, rozbudzania ciekawości i rozwijania zainteresowań.

Dominika Chmiel
nauczyciel wspomagający
(Rok szkolny 2018-2019 – urlop)

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika terapeutyczno – lecznicza, pedagogika wczesnoszkolna oraz studia magisterskie na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Nauczyciel kontraktowy. Jest osobą pogodną i zaangażowaną w swoją pracę. W pracy z dziećmi dąży do ich maksymalnego usamodzielnienia. Stwarza wychowankom sytuacje do poznawania świata poprzez doświadczanie, uczy dzieci poprzez zabawę. Czas spędzony z dziećmi oraz możliwości uczestniczenia w ich rozwoju dają jej dużą satysfakcję.

Grupa dzieci 4-letnich „Promyczki”

Aneta Zimoń
wychowawca grupy

Ukończyła studia I i II stopnia na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W swojej pracy stosuje różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznała na studiach, kursach i warsztatach doszkalających min. „Kompetentni w obszarze społecznym”, „Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela”, „Materiały dydaktyczne i pomocne naukowe w pracy nauczyciela”, „Trening umiejętności wychowawczych”, „Animator czasu wolnego”, „Autyzm potrafię rozpoznać”, „Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i satysfakcji, stając się nie tylko wykonywanym zawodem, ale także wielką pasją. Podziwia ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Lubi patrzeć na radość dzieci, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywają otaczający świat.
W pracy z dziećmi zwraca uwagę na indywidualne potrzeby każdego z wychowanków oraz tworzenie radosnej, ciepłej i bezpiecznej atmosfery edukacji i zabawy. Jest osobą zaangażowaną, opiekuńczą, pełną ciepła i empatii, a dzięki otwartości świetnie nawiązuje kontakt z przedszkolakami i ich rodzicami.

Urszula Padamczyk
asystentka nauczyciela

Ukończyła studium o kierunku opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej w Warszawie, oraz szkołę o kierunku Asystent nauczyciela   przedszkola. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała wcześniej w przedszkolu i klubie malucha. Uwielbia swoje pociechy, jest bardzo zaangażowana w ich rozwój i z poświęceniem wykonuje swoje obowiązki. Od ”małego” praca dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Jest osobą spokojna,  skromna i cierpliwą, a dzieci uwielbiają ją za ciepło, którym otacza swoich podopiecznych. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas  na świeżym powietrzu podróżując rowerem.

Grupa dzieci 5-letnich „Mgiełki”

Magdalena Poczmańska
wychowawca grupy

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi sprawia jej dużo przyjemności i satysfakcji. W pracy najbardziej lubi te momenty, kiedy u dzieci dostrzega prawdziwe zafascynowanie tematem. Cudowne jest dla niej, że może obserwować, jak każdego dnia dzieci stają się coraz bardziej samodzielne. W swojej pracy stara się zapewnić swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, oraz stworzyć jak najlepsze warunki dla ich rozwoju. Każde dziecko to dla Pani Magdy wielka tajemnica, którą codziennie odkrywa na nowo.

Anna Gajak
asystentka nauczyciela

Ukończyła studia magisterskie na kierunku „Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna” na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie. Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie na kierunku „Edukacja Obronną i Bezpieczeństwo Narodowe”.  Pracowała  4 lat w żłobku. Miłośniczka plastyki, geografii i historii. Jest osobą bardzo otwartą i kreatywną, co daje jej duże możliwości podczas pracy z dziećmi.

Grupa dzieci 5- letnich „Prymulki”

Karolina Wyszyńska
wychowawca grupy

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz studia magisterskie na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowkiej- Curie). Jest również nauczycielem kontraktowym.
Praca z dziećmi jest dla Niej ogromną satysfakcją i spełnieniem. Pozwala czerpać radość z drobnych sukcesów przedszkolaków, uczy cierpliwości, rozwija kreatywność i wyobraźnię. A wszystkie pomysły stara się realizować w każdej wolnej chwili, razem z dziećmi.

Katarzyna Wróbel
asystentka nauczyciela

Aktualnie zamierza poszerzać swoją wiedzę zawodową kształcąc się w kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na trzecim roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest osobą ciepłą, cierpliwą oraz kreatywną. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko jej zawodem, ale także wielką pasją. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie.

Klaudia Wawryło
asystentka nauczyciela

Aktualnie studiuje na drugim roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi sprawia jej wielką przyjemność. Jest osobą spokojną, mającą dużo cierpliwości. Dzięki swojej empatii chętnie i indywidualnie podchodzi do każdego problemu przedszkolaka.
 Paulina Maksymiec-Bierut

nauczyciel wspomagający
(Rok szkolny 2018-2019 – urlop)

Absolwentka studiów licencjackich o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz studiów magisterskich o kierunku terapia pedagogiczna. Nauczyciel kontraktowy. Uzyskała certyfikat I i II stopnia z zakresu diagnozy i terapii ręki, ukończony kurs pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy. Pracę z dziećmi rozpoczęła już w wieku 16 lat jako wolontariuszka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Pracowała również jako opiekun w świetlicy Środowiskowej i Socjoterapeutycznej z oddziałem Rehabilitacji z podopiecznymi w wieku od 5 do 15 lat.  Od 4 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel w przedszkolu.  Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz motywuje do poszukiwania twórczych metod pracy. W swoich działaniach kieruje się zasadami moralnymi i przede wszystkim dobrem dziecka. Najważniejsze jest to, aby dzieci czuły się bezpieczne i akceptowane. Uważa, że najważniejszy jest indywidualny rozwój każdego z nich.

Grupa dzieci 5 – letnich „Świetliste Elfy”

Niewiarowska Natalia
wychowawca grupy

Ukończyła studia I i II stopnia w Szkole Wyższej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku pedagogika o specjalizacji wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Z nauczania czerpie radość i satysfakcję – szczególnie lubi pracę z dziećmi, ponieważ są one szczere, spontaniczne i kreatywne.

Emilia Miszczuk
asystentka nauczyciela

Aktualnie studentka pierwszego roku pedagogiki II stopnia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jest ciepłą i otwartą osobą, co pomaga jej w szybkim nawiązywaniu kontaktów z dziećmi. Pani Emilia jest osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w swoją pracę. Ogromną wagę przywiązuje do bezpieczeństwa swoich podopiecznych.

Grupa dzieci 6-letnich „Iskierki”

Iza Pawłowska
wychowawca grupy

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studiów licencjackich w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, na kierunku „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”.  Nauczyciel kontraktowy. Chętnie zdobywa nową wiedzę, ukończyłam kilka szkoleń m.in.. „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , „Terapia ręki”, „Wykrywanie zaburzeń integracji sensorycznej” „Trener Umiejętności Społecznych i Poznawczych”, Arteterapia- zmysłami w emocje i wiele innych. Jest osobą energiczną, otwartą i pełną zapału. Praca z dziećmi to dla niej wyzwanie i niekończące się źródło radości i satysfakcji. Bardzo wysoko ceni sobie relacje z rodzicami wychowanków, które stara się budować i rozwijać poprzez codzienną rozmowę.
Jej mottem życiowym są słowa Jana Pawła II ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Sylwia Ostrowska
asystentka nauczyciela


Karcz Katarzyna

nauczyciel zajęć sportowo – rekreacyjnych, programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”

Jest magistrem wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracuje w szkole podstawowej od 20 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć „Spójrz inaczej”, kursy z pedagogiki zabawy i organizacji dużych imprez, oraz pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z zespołem Aspergera. Interesuje się integracją sensoryczną i wspomaganiem rozwoju dzieci. Uważa, że dzieci potrzebują wzoru, a nie krytyki. Ważne jest dla niej bezpieczeństwo, ponieważ sama posiada czworo dzieci i wie, że są one największym skarbem rodziców. Jest otwarta, łatwo nawiązuje kontakty, lubi pływać i podróżować.

Agnieszka Adamczyk-Musiał
pedagog specjalny, psycholog dziecięcy, logopeda


Absolwentka psychologii, pedagogiki specjalnej oraz logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas współpracy z placówkami psychologicznymi oraz podczas stażu w ośrodku wspomagania rodziny i ośrodku interwencji kryzysowej, gdzie pracowała z trudną młodzieżą i ich rodzinami.
Ukończyła warsztaty z terapii zajęciowej, oraz warsztaty terapii ręki. Trener umiejętności społecznych i poznawczych. Pracowała jako pedagog szkolny w ośrodku dla dzieci słabowidzących w Warszawie. Obecnie współpracuje z kilkunastoma przedszkolami i ośrodkami jako psycholog i logopeda. Prowadzi terapie indywidualne dla dzieci i młodzieży, warsztaty treningu umiejętności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym na terenie przedszkoli i szkół. Prowadzi zajęcia grupowe dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Współpracuje z dziećmi z orzeczeniami (Autyzm, Asperger, ADHD) oraz z dziećmi z rodzin niepełnych – specjalizuje się w zajęciach z dziećmi rodziców po rozwodzie. Ukończony kurs wsparcia dla dzieci i dorosłych z rodzin w kryzysie.

Goławski Krzysztof
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Adrianna Włostowska
nauczyciel rytmiki

Milena Myrcha
nauczyciel języka angielskiego