Kadra

mgr Rosłon Żaneta
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”

Z wykształcenia jestem absolwentką studiów pedagogicznych  I i II stopnia na kierunku – „Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną” w WSP ZNP oraz studiów podyplomowych  – „Marketing i zarządzanie oświatą”.  Prywatnie jestem mamą rocznego synka – Stasia.
Z przedszkolem związana jestem od początku jego istnienia. Przez pierwsze lata zdobywałam doświadczenie jako nauczyciel. Zdając sobie sprawę z tego, że praca z dziećmi to moja pasja. Uważam, że dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z tą myślą o dzieciach i dla dzieci zgodziłam się prowadzić tą placówkę, placówkę, w której na co dzień słychać dziecięcy śmiech – najpiękniejszy dźwięk na świecie. Moim założeniem jest tworzenie miejsca gdzie dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. Największą nagrodą jest móc patrzeć w radosne i pełne ufności oczy „moich” dzieci, bo dzięki temu wiem, że mi się to udaje. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka i wiarą w każde z nich. Dbam o to, by  w Naszej Przystani, każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało praw do sukcesu ale i błędu. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków ale przede wszystkim dostrzegać i  zaspakajać ich potrzeby emocjonalne. Wraz z całą kadrą dokładam wszelkich starań aby odkrywać dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju naszym Elfikom.

Grupa dzieci 3-letnich „Iskierki”

Iza Twarowska
wychowawca grupy
pedagog specjalny

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studiów licencjackich w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, na kierunku „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”. Dodatkowo ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych – pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), a także pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Nauczyciel kontraktowy. Chętnie zdobywa nową wiedzę, ukończyłam kilka szkoleń m.in.. „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , „Terapia ręki”, „Wykrywanie zaburzeń integracji sensorycznej” „Trener Umiejętności Społecznych i Poznawczych”, Arteterapia- zmysłami w emocje i wiele innych. Jest osobą ciepłą, energiczną, otwartą i pełną zapału. Praca z dziećmi to dla niej wyzwanie i niekończące się źródło radości i satysfakcji. Bardzo wysoko ceni sobie relacje z rodzicami wychowanków, które stara się budować i rozwijać poprzez codzienną rozmowę.
Jej mottem życiowym są słowa Jana Pawła II ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Patrycja Kalita
asystentka nauczyciela

Studentka pierwszego roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi jest dla niej spełnieniem marzeń. Rok temu zaczęła realizować swoje marzenia jako opiekunka 2,5 letniej dziewczynki. Teraz spełnia się pracując z grupą. Uśmiech i rozwój dziecka jest dla niej najważniejszy. Jest otwarta na nowe doświadczenia, gotowa na dalszy rozwój zawodowy.

Natalia Kretowicz
asystentka nauczyciela

Studentka pierwszego roku pedagogiki w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W przeszłości zajmowała się opieką nad dziećmi. Uśmiech podopiecznego przedszkolaka to dla Niej podstawa.

Grupa dzieci 4-letnich „Dzwoneczki”

Magdalena Niewiadomska
wychowawca grupy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uczelni Warszawskiej oraz studia licencjackie  na Wydziale Nauk Medycznych o kierunku Zdrowie Publiczne – Promocja Zdrowia. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, dlatego prezentowana przez nią postawa ma korzystny wpływ na rozwój prawidłowych relacji z dziećmi. Każdego dnia wita wszystkie dzieci z uśmiechem.

Aneta Szepietowska
asystentka nauczyciela

Pani Aneta jest osobą otwartą na nowe wyzwania, pomysłową oraz życzliwą dla dzieci i ich rodziców. Pomaga wychowawcy w zajęciach oraz dba o bezpieczeństwo dzieci, które jest dla niej priorytetem. Uwielbia pracę manualne, które dają jej dużo satysfakcji. Pani Aneta ukończyła kurs asystent nauczyciela z podstawami wczesnego rozwoju. Swoją przyszłość zawodową wiąże z pedagogiką przedszkolną.

Paulina Perdelwitz
asystentka nauczyciela

Absolwentka studiów licencjackich w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna- specjalność logopedia. Ukończyła także logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskiem przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Każdego dnia dokłada starań, aby wspierać dzieci w rozumieniu przeżywanych emocji, pokonywaniu trudności oraz budowaniu wiary we własne możliwości.

Dominika Chmiel
nauczyciel wspomagający
(Rok szkolny 2019-2020 – urlop)

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika terapeutyczno – lecznicza, pedagogika wczesnoszkolna oraz studia magisterskie na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Nauczyciel kontraktowy. Jest osobą pogodną i zaangażowaną w swoją pracę. W pracy z dziećmi dąży do ich maksymalnego usamodzielnienia. Stwarza wychowankom sytuacje do poznawania świata poprzez doświadczanie, uczy dzieci poprzez zabawę. Czas spędzony z dziećmi oraz możliwości uczestniczenia w ich rozwoju dają jej dużą satysfakcję.

Grupa dzieci 5-letnich „Promyczki”

Anna Gajak
wychowawca grupy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku „Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna” na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie. Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie na kierunku „Edukacja Obronną i Bezpieczeństwo Narodowe”.  Pracowała  4 lat w żłobku. Miłośniczka plastyki, geografii i historii. Jest osobą bardzo otwartą i kreatywną, co daje jej duże możliwości podczas pracy z dziećmi.
Aleksandra Komoda
asystentka nauczyciela

Urodzona optymistka i uśmiechnięta nawet w najbardziej pochmurny dzień. Propagatorka zdrowego odżywiania i stylu życia. Praca z dziećmi od zawsze ją fascynowała i spełnia się w niej w 100% . W pracy do każdego dziecka podchodzi indywidualnie i z miłością. W wolnych chwilach czyta literaturę o tematyce pedagogicznej i o zdrowym odżywianiu.

Aneta Zimoń
wychowawca grupy
(Rok szkolny 2019-2020 – urlop)

Ukończyła studia I i II stopnia na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W swojej pracy stosuje różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznała na studiach, kursach i warsztatach doszkalających min. „Kompetentni w obszarze społecznym”, „Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela”, „Materiały dydaktyczne i pomocne naukowe w pracy nauczyciela”, „Trening umiejętności wychowawczych”, „Animator czasu wolnego”, „Autyzm potrafię rozpoznać”, „Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i satysfakcji, stając się nie tylko wykonywanym zawodem, ale także wielką pasją. Podziwia ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Lubi patrzeć na radość dzieci, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywają otaczający świat.
W pracy z dziećmi zwraca uwagę na indywidualne potrzeby każdego z wychowanków oraz tworzenie radosnej, ciepłej i bezpiecznej atmosfery edukacji i zabawy. Jest osobą zaangażowaną, opiekuńczą, pełną ciepła i empatii, a dzięki otwartości świetnie nawiązuje kontakt z przedszkolakami i ich rodzicami.

Urszula Padamczyk
asystentka nauczyciela
(Rok szkolny 2019-2020 – urlop)

Ukończyła studium o kierunku opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej w Warszawie, oraz szkołę o kierunku Asystent nauczyciela   przedszkola. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała wcześniej w przedszkolu i klubie malucha. Uwielbia swoje pociechy, jest bardzo zaangażowana w ich rozwój i z poświęceniem wykonuje swoje obowiązki. Od ”małego” praca dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Jest osobą spokojna,  skromna i cierpliwą, a dzieci uwielbiają ją za ciepło, którym otacza swoich podopiecznych. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas  na świeżym powietrzu podróżując rowerem.

Grupa dzieci 5-6-letnich „Mgiełki”

Magdalena Poczmańska
wychowawca grupy

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi sprawia jej dużo przyjemności i satysfakcji. W pracy najbardziej lubi te momenty, kiedy u dzieci dostrzega prawdziwe zafascynowanie tematem. Cudowne jest dla niej, że może obserwować, jak każdego dnia dzieci stają się coraz bardziej samodzielne. W swojej pracy stara się zapewnić swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, oraz stworzyć jak najlepsze warunki dla ich rozwoju. Każde dziecko to dla Pani Magdy wielka tajemnica, którą codziennie odkrywa na nowo.

Grupa dzieci 6- letnich „Prymulki”

Karolina Wyszyńska
wychowawca grupy
pedagog specjalny

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz studia magisterskie na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowkiej- Curie). Jest również nauczycielem kontraktowym.
Praca z dziećmi jest dla Niej ogromną satysfakcją i spełnieniem. Pozwala czerpać radość z drobnych sukcesów przedszkolaków, uczy cierpliwości, rozwija kreatywność i wyobraźnię. A wszystkie pomysły stara się realizować w każdej wolnej chwili, razem z dziećmi.

Katarzyna Wróbel
asystentka nauczyciela

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek ten będę kontynuować w Szkole im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie na studiach II stopnia. Praca z dziećmi jest moim powołaniem, a postępy maluchów dają mi motywację do dalszej pracy. Uśmiech dzieci jest dla mnie najważniejszy, dlatego staram się aby każdy dzień był pełen radości, zabawy, ale też nauki przez zabawę. Dbam o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Jestem osobą ciepłą, pełną poczucia humoru, dbam o bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Klaudia Wawryło
asystentka nauczyciela

Aktualnie studiuje na drugim roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi sprawia jej wielką przyjemność. Jest osobą spokojną, mającą dużo cierpliwości. Dzięki swojej empatii chętnie i indywidualnie podchodzi do każdego problemu przedszkolaka.
 Paulina Maksymiec-Bierut

nauczyciel wspomagający
(Rok szkolny 2019-2020 – urlop)

Absolwentka studiów licencjackich o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz studiów magisterskich o kierunku terapia pedagogiczna. Nauczyciel kontraktowy. Uzyskała certyfikat I i II stopnia z zakresu diagnozy i terapii ręki, ukończony kurs pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy. Pracę z dziećmi rozpoczęła już w wieku 16 lat jako wolontariuszka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Pracowała również jako opiekun w świetlicy Środowiskowej i Socjoterapeutycznej z oddziałem Rehabilitacji z podopiecznymi w wieku od 5 do 15 lat.  Od 4 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel w przedszkolu.  Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz motywuje do poszukiwania twórczych metod pracy. W swoich działaniach kieruje się zasadami moralnymi i przede wszystkim dobrem dziecka. Najważniejsze jest to, aby dzieci czuły się bezpieczne i akceptowane. Uważa, że najważniejszy jest indywidualny rozwój każdego z nich.

Grupa dzieci 6 – letnich „Świetliste Elfy”

Niewiarowska Natalia
wychowawca grupy
pedagog specjalny

Ukończyła studia I i II stopnia w Szkole Wyższej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku pedagogika o specjalizacji wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Z nauczania czerpie radość i satysfakcję – szczególnie lubi pracę z dziećmi, ponieważ są one szczere, spontaniczne i kreatywne.

Emilia Miszczuk
asystentka nauczyciela

Aktualnie studentka pierwszego roku pedagogiki II stopnia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jest ciepłą i otwartą osobą, co pomaga jej w szybkim nawiązywaniu kontaktów z dziećmi. Pani Emilia jest osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w swoją pracę. Ogromną wagę przywiązuje do bezpieczeństwa swoich podopiecznych.


Karcz Katarzyna

nauczyciel zajęć sportowo – rekreacyjnych, programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Jest magistrem wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracuje w szkole podstawowej od 23 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć „Spójrz inaczej”, kursy z pedagogiki zabawy i organizacji dużych imprez, oraz pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z zespołem Aspergera. Uzyskała certyfikat terapeuty SI, interesuje się integracją sensoryczną i wspomaganiem rozwoju dzieci. Uważa, że dzieci potrzebują wzoru, a nie krytyki. Ważne jest dla niej bezpieczeństwo, ponieważ sama posiada czworo dzieci i wie, że są one największym skarbem rodziców. Jest otwarta, łatwo nawiązuje kontakty, lubi pływać i podróżować.

Agnieszka Adamczyk-Musiał
pedagog specjalny, psycholog dziecięcy, logopeda


Absolwentka psychologii, pedagogiki specjalnej oraz logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas współpracy z placówkami psychologicznymi oraz podczas stażu w ośrodku wspomagania rodziny i ośrodku interwencji kryzysowej, gdzie pracowała z trudną młodzieżą i ich rodzinami.
Ukończyła warsztaty z terapii zajęciowej, oraz warsztaty terapii ręki. Trener umiejętności społecznych i poznawczych. Pracowała jako pedagog szkolny w ośrodku dla dzieci słabowidzących w Warszawie. Obecnie współpracuje z kilkunastoma przedszkolami i ośrodkami jako psycholog i logopeda. Prowadzi terapie indywidualne dla dzieci i młodzieży, warsztaty treningu umiejętności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym na terenie przedszkoli i szkół. Prowadzi zajęcia grupowe dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Współpracuje z dziećmi z orzeczeniami (Autyzm, Asperger, ADHD) oraz z dziećmi z rodzin niepełnych – specjalizuje się w zajęciach z dziećmi rodziców po rozwodzie. Ukończony kurs wsparcia dla dzieci i dorosłych z rodzin w kryzysie.

Milena Długołęcka
nauczyciel języka angielskiego

Lucyna Sieroszewska
nauczyciel religii

Goławski Krzysztof
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Adrianna Włodkowska
nauczyciel rytmiki