Kadra

mgr Rosłon Żaneta
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”
(Rok szkolny 2018-2019 – urlop macierzyński)

Ukończyła Studia I i II stopnia w WSP ZNP na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku marketing i zarządzanie oświatą . Rozwój dzieci to jej pasja, dlatego często uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. Ważniejsze to: Rola adaptacji, a ułatwienie startu rodzicom i dzieciom, Praktyczne wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Nauczanie wielozmysłowe podstawą procesu indywidualizacji kształcenia, Gry edukacyjne stymulujące rozwijanie umiejętności matematycznych, Gry edukacyjne stymulujące umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym , Wpływ zajęć arteterapeutycznych w zakresie sztuk plastycznych na rozwój psychoruchowy u dzieci w wieku przedszkolnym, Ruch i muzyka dla malucha i starszego zucha. Jest osobą opiekuńczą, odpowiedzialną i otwartą, dzięki czemu stara się nawiązać jak najlepszą współpracę z rodzicami, a dzieci nie tylko ją szanują ale i kochają. Próbuje stworzyć takie warunki pracy, aby każde z jej wychowanków mogło poczuć się w przedszkolu kochane, bezpieczne i radosne.

mgr Katarzyna Karcz
Pełniąca Obowiązku Dyrektor Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”
(Rok szkolny 2018-2019)

Grupa dzieci 3-letnich „Promyczki”

Aneta Zimoń
wychowawca grupy

Ukończyła studia I i II stopnia na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Chętnie uczestniczy w kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje. Ukończyła następujące kursy: „Kompetentni w obszarze społecznym”, „nowoczesne technologie w pracy nauczyciela”, „Materiały dydaktyczne i pomocne naukowe w pracy nauczyciela”, „Trening umiejętności wychowawczych”, kurs „Animator czasu wolnego”. W pracy z dziećmi zwraca uwagę na indywidualne potrzeby każdego z wychowanków oraz tworzenie radosnej, ciepłej i bezpiecznej atmosfer edukacji i zabawy. Jest osobą zaangażowaną, opiekuńczą, pełną ciepła i empatii a praca z dziećmi sprawia jej wielką radość i satysfakcje.

Urszula Padamczyk
asystentka

Ukończyła studium o kierunku opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej w Warszawie, oraz szkołę o kierunku Asystent nauczyciela   przedszkola. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała wcześniej w przedszkolu i klubie malucha. Uwielbia swoje pociechy, jest bardzo zaangażowana w ich rozwój i z poświęceniem wykonuje swoje obowiązki. Od ”małego” praca dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Jest osobą spokojna,  skromna i cierpliwą, a dzieci uwielbiają ją za ciepło, którym otacza swoich podopiecznych. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas  na świeżym powietrzu podróżując rowerem.

Grupa dzieci 4-letnich „Mgiełki”

Magdalena Poczmańska
wychowawca grupy

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi sprawia jej dużo przyjemności i satysfakcji. W pracy najbardziej lubi te momenty, kiedy u dzieci dostrzega prawdziwe zafascynowanie tematem. Cudowne jest dla niej, że może obserwować, jak każdego dnia dzieci stają się coraz bardziej samodzielne. W swojej pracy stara się zapewnić swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, oraz stworzyć jak najlepsze warunki dla ich rozwoju. Każde dziecko to dla Pani Magdy wielka tajemnica, którą codziennie odkrywa na nowo.

Anna Gajak
asystentka

Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie na kierunku „Edukacja Obronną i Bezpieczeństwo Narodowe”. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku „Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna” na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie. Pracowała  4 lat w żłobku. Miłośniczka plastyki, geografii i historii. Jest osobą bardzo otwartą i kreatywną co daje jej duże możliwości podczas pracy z dziećmi.

Grupa dzieci 4- letnich „Prymulki”

Karolina Wyszyńska
wychowawca grupy

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz studia magisterskie na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowkiej- Curie). Jest również nauczycielem kontraktowym.
Praca z dziećmi jest dla Niej ogromną satysfakcją i spełnieniem. Pozwala czerpać radość z drobnych sukcesów przedszkolaków, uczy cierpliwości, rozwija kreatywność i wyobraźnię. A wszystkie pomysły stara się realizować w każdej wolnej chwili, razem z dziećmi.

Katarzyna Wróbel
asystent nauczyciela

Studiuje na 2 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Jest osobą pełną poczucia humoru, praca z dziećmi sprawia jej dużo radości, czuje się spełniona w swoim zawodzie. Uwielbia tańczyć, śpiewać i podróżować. Pani Katarzyna ma dobry kontakt z dziećmi, zna ich potrzeby.

Paulina Maksymiec-Bierut
nauczyciel wspomagający

Absolwentka studiów licencjackich o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz studiów magisterskich o kierunku terapia pedagogiczna. Nauczyciel kontraktowy. Uzyskała certyfikat I i II stopnia z zakresu diagnozy i terapii ręki, ukończony kurs pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy. Pracę z dziećmi rozpoczęła już w wieku 16 lat jako wolontariuszka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Pracowała również jako opiekun w świetlicy Środowiskowej i Socjoterapeutycznej z oddziałem Rehabilitacji z podopiecznymi w wieku od 5 do 15 lat.  Od 4 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel w przedszkolu.  Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz motywuje do poszukiwania twórczych metod pracy. W swoich działaniach kieruje się zasadami moralnymi i przede wszystkim dobrem dziecka. Najważniejsze jest to, aby dzieci czuły się bezpieczne i akceptowane. Uważa, że najważniejszy jest indywidualny rozwój każdego z nich.

Grupa dzieci 4-5 – letnich „Świetliste Elfy”

Niewiarowska Natalia
wychowawca grupy

Ukończyła studia I i II stopnia w Szkole Wyższej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku pedagogika o specjalizacji wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Z nauczania czerpie radość i satysfakcję – szczególnie lubi pracę z dziećmi, ponieważ są one szczere, spontaniczne i kreatywne.

Emilia Miszczuk
asystentka

Aktualnie studentka trzeciego roku pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Jest ciepłą i otwartą osobą, co pomaga jej w szybkim nawiązywaniu kontaktów z dziećmi. Pani Emilia jest osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w swoją pracę. Ogromną wagę przywiązuje do bezpieczeństwa swoich podopiecznych.

Grupa dzieci 5-letnich „Iskierki”

Iza Pawłowska
wychowawca grupy

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studiów licencjackich w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, na kierunku „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”.  Nauczyciel kontraktowy. Chętnie zdobywa nową wiedzę, ukończyłam kilka szkoleń m.in.. „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , „Terapia ręki”, „Wykrywanie zaburzeń integracji sensorycznej” „Trener Umiejętności Społecznych i Poznawczych”, Arteterapia- zmysłami w emocje i wiele innych. Jest osobą energiczną, otwartą i pełną zapału. Praca z dziećmi to dla niej wyzwanie i niekończące się źródło radości i satysfakcji. Bardzo wysoko ceni sobie relacje z rodzicami wychowanków, które stara się budować i rozwijać poprzez codzienną rozmowę.
Jej mottem życiowym są słowa Jana Pawła II ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Klaudia Andrzejczuk
asystentka

Studiuje na drugim roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.

Grupa dzieci 5-letnich „Dzwoneczki”

Żaneta Rosłon
wychowawca grupy

Ukończyła Studia I i II stopnia w WSP ZNP na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku marketing i zarządzanie oświatą . Rozwój dzieci to jej pasja, dlatego często uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. Ważniejsze to: Rola adaptacji, a ułatwienie startu rodzicom i dzieciom, Praktyczne wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Nauczanie wielozmysłowe podstawą procesu indywidualizacji kształcenia, Gry edukacyjne stymulujące rozwijanie umiejętności matematycznych, Gry edukacyjne stymulujące umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym, Wpływ zajęć arteterapeutycznych w zakresie sztuk plastycznych na rozwój psychoruchowy u dzieci w wieku przedszkolnym, Ruch i muzyka dla malucha i starszego zucha. Jest osobą opiekuńczą, odpowiedzialną i otwartą, dzięki czemu stara się nawiązać jak najlepszą współpracę z rodzicami, a dzieci nie tylko ją szanują ale i kochają. Próbuje stworzyć takie warunki pracy, aby każde z jej wychowanków mogło poczuć się w przedszkolu kochane, bezpieczne i radosne.

Magdalena Niewiadomska
wychowawca grupy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uczelni Warszawskiej oraz studia licencjackie  na Wydziale Nauk Medycznych o kierunku Zdrowie Publiczne – Promocja Zdrowia. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, dlatego prezentowana przez nią postawa ma korzystny wpływ na rozwój prawidłowych relacji z dziećmi. Każdego dnia wita wszystkie dzieci z uśmiechem.

Dominika Chmiel
nauczyciel wspomagający

Ukończyła studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek pedagogika terapeutyczno – lecznicza, pedagogika wczesnoszkolna. Kontynuuje naukę w APS na II roku studiów magisterskich, kierunek edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest osobą pogodną i zaangażowaną w swoją pracę. Czas spędzony z dziećmi oraz możliwości uczestniczenia w ich rozwoju dają jej dużą satysfakcję.

Karcz Katarzyna
nauczyciel zajęć sportowo – rekreacyjnych, programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”

Jest magistrem wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracuje w szkole podstawowej od 20 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć „Spójrz inaczej”, kursy z pedagogiki zabawy i organizacji dużych imprez, oraz pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z zespołem Aspergera. Interesuje się integracją sensoryczną i wspomaganiem rozwoju dzieci. Uważa, że dzieci potrzebują wzoru, a nie krytyki. Ważne jest dla niej bezpieczeństwo, ponieważ sama posiada czworo dzieci i wie, że są one największym skarbem rodziców. Jest otwarta, łatwo nawiązuje kontakty, lubi pływać i podróżować.

Agnieszka Adamczyk-Musiał
pedagog specjalny, psycholog dziecięcy, logopeda


Absolwentka psychologii, pedagogiki specjalnej oraz logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas współpracy z placówkami psychologicznymi oraz podczas stażu w ośrodku wspomagania rodziny i ośrodku interwencji kryzysowej, gdzie pracowała z trudną młodzieżą i ich rodzinami.
Ukończyła warsztaty z terapii zajęciowej, oraz warsztaty terapii ręki. Trener umiejętności społecznych i poznawczych. Pracowała jako pedagog szkolny w ośrodku dla dzieci słabowidzących w Warszawie. Obecnie współpracuje z kilkunastoma przedszkolami i ośrodkami jako psycholog i logopeda. Prowadzi terapie indywidualne dla dzieci i młodzieży, warsztaty treningu umiejętności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym na terenie przedszkoli i szkół. Prowadzi zajęcia grupowe dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Współpracuje z dziećmi z orzeczeniami (Autyzm, Asperger, ADHD) oraz z dziećmi z rodzin niepełnych – specjalizuje się w zajęciach z dziećmi rodziców po rozwodzie. Ukończony kurs wsparcia dla dzieci i dorosłych z rodzin w kryzysie.

Goławski Krzysztof
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Adrianna Włostowska
nauczyciel rytmiki