Kadra

mgr Rosłon Żaneta
Dyrektor Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”

Z wykształcenia jestem absolwentką studiów pedagogicznych  I i II stopnia na kierunku – „Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną” w WSP ZNP oraz studiów podyplomowych  – „Marketing i zarządzanie oświatą”.  Prywatnie jestem mamą rocznego synka – Stasia.
Z przedszkolem związana jestem od początku jego istnienia. Przez pierwsze lata zdobywałam doświadczenie jako nauczyciel. Zdając sobie sprawę z tego, że praca z dziećmi to moja pasja. Uważam, że dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z tą myślą o dzieciach i dla dzieci zgodziłam się prowadzić tą placówkę, placówkę, w której na co dzień słychać dziecięcy śmiech – najpiękniejszy dźwięk na świecie. Moim założeniem jest tworzenie miejsca gdzie dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. Największą nagrodą jest móc patrzeć w radosne i pełne ufności oczy „moich” dzieci, bo dzięki temu wiem, że mi się to udaje. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka i wiarą w każde z nich. Dbam o to, by  w Naszej Przystani, każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało praw do sukcesu ale i błędu. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków ale przede wszystkim dostrzegać i  zaspakajać ich potrzeby emocjonalne. Wraz z całą kadrą dokładam wszelkich starań aby odkrywać dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju naszym Elfikom.

Grupa dzieci 3-letnich „Iskierki”

Iza Twarowska
wychowawca grupy
pedagog specjalny

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studiów licencjackich w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, na kierunku „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”. Dodatkowo ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych – pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), a także pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Nauczyciel kontraktowy. Chętnie zdobywa nową wiedzę, ukończyłam kilka szkoleń m.in.. „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , „Terapia ręki”, „Wykrywanie zaburzeń integracji sensorycznej” „Trener Umiejętności Społecznych i Poznawczych”, Arteterapia- zmysłami w emocje i wiele innych. Jest osobą ciepłą, energiczną, otwartą i pełną zapału. Praca z dziećmi to dla niej wyzwanie i niekończące się źródło radości i satysfakcji. Bardzo wysoko ceni sobie relacje z rodzicami wychowanków, które stara się budować i rozwijać poprzez codzienną rozmowę.
Jej mottem życiowym są słowa Jana Pawła II ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Patrycja Kalita
asystentka nauczyciela

Studentka pierwszego roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi jest dla niej spełnieniem marzeń. Rok temu zaczęła realizować swoje marzenia jako opiekunka 2,5 letniej dziewczynki. Teraz spełnia się pracując z grupą. Uśmiech i rozwój dziecka jest dla niej najważniejszy. Jest otwarta na nowe doświadczenia, gotowa na dalszy rozwój zawodowy.

Natalia Kretowicz
asystentka nauczyciela

Studentka pierwszego roku pedagogiki w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W przeszłości zajmowała się opieką nad dziećmi. Uśmiech podopiecznego przedszkolaka to dla Niej podstawa.

Grupa dzieci 4-letnich „Dzwoneczki”

Magdalena Niewiadomska
wychowawca grupy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uczelni Warszawskiej oraz studia licencjackie  na Wydziale Nauk Medycznych o kierunku Zdrowie Publiczne – Promocja Zdrowia. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, dlatego prezentowana przez nią postawa ma korzystny wpływ na rozwój prawidłowych relacji z dziećmi. Każdego dnia wita wszystkie dzieci z uśmiechem.

Aneta Szepietowska
asystentka nauczyciela

Pani Aneta jest osobą otwartą na nowe wyzwania, pomysłową oraz życzliwą dla dzieci i ich rodziców. Pomaga wychowawcy w zajęciach oraz dba o bezpieczeństwo dzieci, które jest dla niej priorytetem. Uwielbia pracę manualne, które dają jej dużo satysfakcji. Pani Aneta ukończyła kurs asystent nauczyciela z podstawami wczesnego rozwoju. Swoją przyszłość zawodową wiąże z pedagogiką przedszkolną.

Paulina Perdelwitz
asystentka nauczyciela

Absolwentka studiów licencjackich w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna- specjalność logopedia. Ukończyła także logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskiem przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Każdego dnia dokłada starań, aby wspierać dzieci w rozumieniu przeżywanych emocji, pokonywaniu trudności oraz budowaniu wiary we własne możliwości.

Dominika Chmiel
nauczyciel wspomagający
(Rok szkolny 2019-2020 – urlop)

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika terapeutyczno – lecznicza, pedagogika wczesnoszkolna oraz studia magisterskie na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Nauczyciel kontraktowy. Jest osobą pogodną i zaangażowaną w swoją pracę. W pracy z dziećmi dąży do ich maksymalnego usamodzielnienia. Stwarza wychowankom sytuacje do poznawania świata poprzez doświadczanie, uczy dzieci poprzez zabawę. Czas spędzony z dziećmi oraz możliwości uczestniczenia w ich rozwoju dają jej dużą satysfakcję.

Grupa dzieci 5-letnich „Promyczki”

Anna Gajak
wychowawca grupy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku „Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna” na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie. Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie na kierunku „Edukacja Obronną i Bezpieczeństwo Narodowe”.  Pracowała  4 lat w żłobku. Miłośniczka plastyki, geografii i historii. Jest osobą bardzo otwartą i kreatywną, co daje jej duże możliwości podczas pracy z dziećmi.
Aleksandra Komoda
asystentka nauczyciela

Urodzona optymistka i uśmiechnięta nawet w najbardziej pochmurny dzień. Propagatorka zdrowego odżywiania i stylu życia. Praca z dziećmi od zawsze ją fascynowała i spełnia się w niej w 100% . W pracy do każdego dziecka podchodzi indywidualnie i z miłością. W wolnych chwilach czyta literaturę o tematyce pedagogicznej i o zdrowym odżywianiu.

Aneta Zimoń
wychowawca grupy
(Rok szkolny 2019-2020 – urlop)

Ukończyła studia I i II stopnia na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W swojej pracy stosuje różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznała na studiach, kursach i warsztatach doszkalających min. „Kompetentni w obszarze społecznym”, „Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela”, „Materiały dydaktyczne i pomocne naukowe w pracy nauczyciela”, „Trening umiejętności wychowawczych”, „Animator czasu wolnego”, „Autyzm potrafię rozpoznać”, „Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i satysfakcji, stając się nie tylko wykonywanym zawodem, ale także wielką pasją. Podziwia ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Lubi patrzeć na radość dzieci, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywają otaczający świat.
W pracy z dziećmi zwraca uwagę na indywidualne potrzeby każdego z wychowanków oraz tworzenie radosnej, ciepłej i bezpiecznej atmosfery edukacji i zabawy. Jest osobą zaangażowaną, opiekuńczą, pełną ciepła i empatii, a dzięki otwartości świetnie nawiązuje kontakt z przedszkolakami i ich rodzicami.

Urszula Padamczyk
asystentka nauczyciela
(Rok szkolny 2019-2020 – urlop)

Ukończyła studium o kierunku opiekunka dziecięca w Szkole Policealnej w Warszawie, oraz szkołę o kierunku Asystent nauczyciela   przedszkola. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała wcześniej w przedszkolu i klubie malucha. Uwielbia swoje pociechy, jest bardzo zaangażowana w ich rozwój i z poświęceniem wykonuje swoje obowiązki. Od ”małego” praca dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Jest osobą spokojna,  skromna i cierpliwą, a dzieci uwielbiają ją za ciepło, którym otacza swoich podopiecznych. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas  na świeżym powietrzu podróżując rowerem.

Grupa dzieci 5-6-letnich „Mgiełki”

Magdalena Poczmańska
wychowawca grupy

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi sprawia jej dużo przyjemności i satysfakcji. W pracy najbardziej lubi te momenty, kiedy u dzieci dostrzega prawdziwe zafascynowanie tematem. Cudowne jest dla niej, że może obserwować, jak każdego dnia dzieci stają się coraz bardziej samodzielne. W swojej pracy stara się zapewnić swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, oraz stworzyć jak najlepsze warunki dla ich rozwoju. Każde dziecko to dla Pani Magdy wielka tajemnica, którą codziennie odkrywa na nowo.

Grupa dzieci 6- letnich „Prymulki”

Karolina Wyszyńska
wychowawca grupy
pedagog specjalny

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz studia magisterskie na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowkiej- Curie). Jest również nauczycielem kontraktowym.
Praca z dziećmi jest dla Niej ogromną satysfakcją i spełnieniem. Pozwala czerpać radość z drobnych sukcesów przedszkolaków, uczy cierpliwości, rozwija kreatywność i wyobraźnię. A wszystkie pomysły stara się realizować w każdej wolnej chwili, razem z dziećmi.

Katarzyna Wróbel
asystentka nauczyciela

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek ten będę kontynuować w Szkole im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie na studiach II stopnia. Praca z dziećmi jest moim powołaniem, a postępy maluchów dają mi motywację do dalszej pracy. Uśmiech dzieci jest dla mnie najważniejszy, dlatego staram się aby każdy dzień był pełen radości, zabawy, ale też nauki przez zabawę. Jestem osobą ciepłą, pełną poczucia humoru, dbam o bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Klaudia Wawryło
asystentka nauczyciela

Aktualnie studiuje na drugim roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi sprawia jej wielką przyjemność. Jest osobą spokojną, mającą dużo cierpliwości. Dzięki swojej empatii chętnie i indywidualnie podchodzi do każdego problemu przedszkolaka.
 Paulina Maksymiec-Bierut

nauczyciel wspomagający
(Rok szkolny 2019-2020 – urlop)

Absolwentka studiów licencjackich o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oraz studiów magisterskich o kierunku terapia pedagogiczna. Nauczyciel kontraktowy. Uzyskała certyfikat I i II stopnia z zakresu diagnozy i terapii ręki, ukończony kurs pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy. Pracę z dziećmi rozpoczęła już w wieku 16 lat jako wolontariuszka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Pracowała również jako opiekun w świetlicy Środowiskowej i Socjoterapeutycznej z oddziałem Rehabilitacji z podopiecznymi w wieku od 5 do 15 lat.  Od 4 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel w przedszkolu.  Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji oraz motywuje do poszukiwania twórczych metod pracy. W swoich działaniach kieruje się zasadami moralnymi i przede wszystkim dobrem dziecka. Najważniejsze jest to, aby dzieci czuły się bezpieczne i akceptowane. Uważa, że najważniejszy jest indywidualny rozwój każdego z nich.

Grupa dzieci 6 – letnich „Świetliste Elfy”

Niewiarowska Natalia
wychowawca grupy
pedagog specjalny

Ukończyła studia I i II stopnia w Szkole Wyższej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku pedagogika o specjalizacji wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Z nauczania czerpie radość i satysfakcję – szczególnie lubi pracę z dziećmi, ponieważ są one szczere, spontaniczne i kreatywne.

Emilia Skibniewska
asystentka nauczyciela

Aktualnie studentka pierwszego roku pedagogiki II stopnia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jest ciepłą i otwartą osobą, co pomaga jej w szybkim nawiązywaniu kontaktów z dziećmi. Pani Emilia jest osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w swoją pracę. Ogromną wagę przywiązuje do bezpieczeństwa swoich podopiecznych.


Karcz Katarzyna

nauczyciel zajęć sportowo – rekreacyjnych, programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Jest magistrem wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracuje w szkole podstawowej od 23 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć „Spójrz inaczej”, kursy z pedagogiki zabawy i organizacji dużych imprez, oraz pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z zespołem Aspergera. Uzyskała certyfikat terapeuty SI, interesuje się integracją sensoryczną i wspomaganiem rozwoju dzieci. Uważa, że dzieci potrzebują wzoru, a nie krytyki. Ważne jest dla niej bezpieczeństwo, ponieważ sama posiada czworo dzieci i wie, że są one największym skarbem rodziców. Jest otwarta, łatwo nawiązuje kontakty, lubi pływać i podróżować.

Agnieszka Adamczyk-Musiał
pedagog specjalny, psycholog dziecięcy, logopeda


Absolwentka psychologii, pedagogiki specjalnej oraz logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas współpracy z placówkami psychologicznymi oraz podczas stażu w ośrodku wspomagania rodziny i ośrodku interwencji kryzysowej, gdzie pracowała z trudną młodzieżą i ich rodzinami.
Ukończyła warsztaty z terapii zajęciowej, oraz warsztaty terapii ręki. Trener umiejętności społecznych i poznawczych. Pracowała jako pedagog szkolny w ośrodku dla dzieci słabowidzących w Warszawie. Obecnie współpracuje z kilkunastoma przedszkolami i ośrodkami jako psycholog i logopeda. Prowadzi terapie indywidualne dla dzieci i młodzieży, warsztaty treningu umiejętności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym na terenie przedszkoli i szkół. Prowadzi zajęcia grupowe dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Współpracuje z dziećmi z orzeczeniami (Autyzm, Asperger, ADHD) oraz z dziećmi z rodzin niepełnych – specjalizuje się w zajęciach z dziećmi rodziców po rozwodzie. Ukończony kurs wsparcia dla dzieci i dorosłych z rodzin w kryzysie.

Milena Długołęcka
nauczyciel języka angielskiego

Lucyna Sieroszewska
nauczyciel religii

Goławski Krzysztof
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Adrianna Włodkowska
nauczyciel rytmiki