Przedszkole – O nas

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PRZYSTAŃ ELFÓW”

Nasze przedszkole mieści się w budynku o powierzchni ok.1400 m2. Na parterze znajdują się pomieszczenia administracji, sala do zajęć specjalistycznych, sala gimnastyczna, szatnia oraz kuchnia z zapleczami. Budynek mieści się na dwóch pietrach, na pierwszym piętrze znajduje się pięć sal, na drugim cztery sale przedszkolne.

Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Atrakcją naszego przedszkola, oprócz bogatej oferty, jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych (tablica interaktywna, zajęcia kodowania i programowania z użyciem Robotów Photon).
Zabawy na dużym i bogato wyposażonym placu zabaw na pewno dostarczą naszym wychowankom wiele radości.

Przedszkole działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, a nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz diagnoza dojrzałości szkolnej pozwoli nam dobrze przygotować dzieci do nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole może przyjąć ok. 215 wychowanków.

Filmik przedstawiający życie codzienne w naszej „Przystani Elfów”

Misja i wizja Publicznego Przedszkola „Przystań Elfów”