Programy własne

Programy własne realizowane w grupach w roku szkolnym 2023/2024

„Smakowita matematyka” ma na celu wprowadzić dzieci w matematyczny świat poprzez zabawę. Dzięki temu programowi dzieci podnoszą swoje kompetencje matematyczne i logiczne. Nasze przedszkolaki mogą obserwować jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką :), a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności a także rozwijać swoją wyobraźnię 🙂

Cele programu:
⦁ Stwarzanie okazji do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
⦁ Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia;
⦁ Kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
⦁ Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego;
⦁ Wspieranie i rozwijanie u dzieci uzdolnień;
⦁ Rozbudzanie u dziecka wiary we własne możliwości;
⦁ Rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania;
⦁ Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
⦁ Wprowadzenie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;

„Sensografomotoryka niestraszna dla Elfika” jest to program, którego głównym celem jest przygotowanie dzieci do używania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego oraz nożyczek. Ten cel będziemy osiągać poprzez zabawy i ćwiczenia w różnych masach plastycznych 🙂

Cele programu:
⦁ Przygotowanie do prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego oraz nożyczek;
⦁ Wzmocnienie siły ręki jako całości;
⦁ Zwiększenie czasu pracy bez zmęczenia;
⦁ Kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z postawą oraz chwytem;
⦁ Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej;
⦁ Wzmacnianie koncentracji na zadaniu

„Elfiki na Olimpie” ma za zadanie przybliżyć dzieciom mitologię grecką, dzięki której dowiedzą się nowych informacji     o starożytnej Grecji. Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie.

Cele programu:
⦁ Stwarzanie okazji do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
⦁ Promowanie czytelnictwa wśród dzieci;
⦁ Zachęcanie dzieci do poznania historycznych miejsc i związanych z nimi wydarzeń;
⦁ Kultywowanie tradycji ustnego przekazywania mitów;
⦁ Rozwijanie wyobraźni dziecięcej;
⦁ Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego;
⦁ Wspieranie i rozwijanie uzdolnień u dzieci;
⦁ Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw;
⦁ Kształtowanie u dzieci kreatywności;
⦁ Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka;
⦁ Kształtowanie nawyku czytelniczego;
⦁ Promowanie kultury antycznej;
⦁ Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki;