Kontakt

Publiczne Przedszkole
„Przystań Elfów”
ul. Kuleszy 24
05-091 Ząbki
Telefon do sekretariatu: 22 252 52 13
Kom. 602 494 406
E-mail: biuro@przedszkole-przystanelfow.pl

Numer konta bankowego: 10 1240 1082 1111 0010 6945 4432

Nazwa: Publiczne Przedszkole Przystań Elfów sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Wiosenna 7/51, 05-091 Ząbki
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: XIV Wydział KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Numer, pod którym spółka wpisana jest do rejestru: 0000600285
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1251638723
REGON: 363677939
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN