O Firmie

Nazwa: Publiczne Przedszkole Przystań Elfów sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Wiosenna 7/51, 05-091 Ząbki
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: XIV Wydział KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Numer, pod którym spółka wpisana jest do rejestru: 0000600285
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1251638723
REGON: 363677939
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN