Opis Zajęć

Język angielski

Język angielski staję się coraz bardziej popularny. Otwarte granice uczyniły go narzędziem komunikacji międzynarodowej. Marzeniem wielu rodziców jest to, żeby ich dziecko mówiło płynnie w tym języku. Nasze przedszkole buduje u Państwa dzieci solidne fundamenty do dalszej nauki. My wiemy, jak ma wyglądać droga do sukcesu. Uczenie dzieci w wieku 3, 4 czy 5 lat to przede wszystkim zabawa. Teorie psychologiczne i pedagogiczne wskazują, jak ważną rolę w nauczaniu w tym okresie odgrywa przyjazne, bezpieczne środowisko, tworzone podczas wspólnej zabawy. To właśnie bawiąc się dziecko poznaje świat. Naszym drugim ważnym założeniem jest wprowadzenie Waszych/Naszych pociech w świat języka angielskiego w naturalny sposób tak, aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. Z tego powodu będziemy jak najwięcej i jak najczęściej mówić do nich w tym języku. Angielski nie będzie tylko dodatkową lekcją, ale integralną częścią naszej przedszkolnej codzienności – od wspólnego przywitania, poprzez równorzędne wprowadzenie bloków tematycznych realizowanych podczas zajęć w języku polskim, skończywszy na wielu innych życiowych sytuacjach, jak zabawy czy wspólne posiłki . Oprócz klasycznych zajęć w małych grupach oferujemy Państwu innowacyjną metodę oswojenia Państwa dzieci z językiem angielskim poprzez stałą jego obecność w naszym przedszkolnym życiu – u nas angielski się słyszy, czuje i widzi  Przybliżeniu kultury angielskiej będzie służyć nawiązanie współpracy z przedszkolem w UK. Będziemy wymieniać się doświadczeniami i zapoznawać się nawzajem z naszymi zwyczajami.

Opieka psychologiczna

Zadaniem psychologa w przedszkolu jest opieka psychologiczna nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. Do zadań psychologa przedszkolnego należy:

 • pomoc w procesie adaptacji dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu,
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia,
 • prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi,
 • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci,
 • konstruowanie samodzielnych – lub przy współudziale pedagoga – opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka,
 • wspieranie mocnych stron dziecka,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków,
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • w przypadku dzieci sześcioletnich badanie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki – badanie dojrzałości szkolnej pod kątem psychologicznym,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców, nauczycieli,
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców,
 • prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

Zajęcia sportowo- rekreacyjne w „Przystani Elfów” będą ukierunkowane na rozwój dzieci w sferze poznawczej, motorycznej i emocjonalnej, będą nawiązywać do możliwości i potrzeb dzieci. Umiejętności zachowania zdrowia i sprawności w dzisiejszych czasach należy uczyć się podobnie jak sztuki czytania i pisania. Prawidłowo zorganizowany czas wolny to harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka. W przypadku małych dzieci, w okresie ich szybkiego wzrostu ukierunkowany ruch znakomicie sprzyja umacnianiu zdrowia, rozwijaniu sprawności i rozmiłowaniu w aktywności sportowej. Program zajęć sportowo-rekreacyjnych obejmować będzie m. in:

 • ćwiczenia muzyczno-ruchowe – rozwijające harmonię i płynność ruchów,
 • ćwiczenia kształtująco- zdrowotne – dbające o rozwój fizyczny i prawidłową postawę,
 • zabawy i gry o charakterze użytkowym (pełzanie, chodzenie, skakanie, rzucanie, chwytanie),
 • ćwiczenia zręcznościowe z elementami akrobatyki wyrabiające u dzieci odwagę, oswajające je z wysokością, szybkością i zmianą położenia ciała,
 • ćwiczenia wyrabiające samodzielność – zabawy z przyborami,
 • opowieści ruchowe pobudzające wyobraźnię dzieci i wykorzystujące ich skłonności do naśladownictwa

Systematyczne uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno – sportowych uczy dyscypliny i systematyczności, zacieśnia więzi w grupie, wzmacnia rozwój społeczny. Chcielibyśmy, aby w sportowym życiu dzieci uczestniczyli także rodzice, dlatego planujemy organizować spotkania rodzinne. Pragniemy, aby wyjazdy na basen, lodowisko, do Centrów Rekreacji organizowane w wolnym czasie oraz festyny rodzinne dawały możliwość integracji i zapobiegły anonimowości w naszej „Przystani Elfów”.