Uroczystości

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

6

8

 

Ponadto w  każdym miesiącu odbędzie się Koncert Muzyczny i Warsztaty Przyrodnicze.